La biblioteca de Babel: el malson del Bitcoin

La biblioteca de Babel: el malson del Bitcoin

La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma.
--- Jorge Luis Borges, La biblioteca de Babel

La biblioteca de Babel és un concepte simple però profund: un espai on tota combinació possible de caràcters està escrita, guardada i pot ser trobada per qualsevol persona. On hi ha registrat el sentit de la vida, la cura a malalties modernes i el nostre passat, present i futur. Una galeria del saber universal. De fet, la cita anterior es troba a la pàgina 383 del volum 11 de l'estanteria 4 de la primera paret de la sala 2v588jssfjqltqsgv7... Fins i tot aquest paràgraf que estic escrivint en aquests instants està copiat d'un d'aquests llibres.

Per ser exactes, trobarem aquest text, entre d'altres llibres, a la pàgina 81, volum 5, estanteria 1, paret 3 d'un Hexàgon (o sala) que té un nom més llarg que el text:

2805n7byoddwh0zdgkpsnw6h4h7qagm31wmtffvkq9bptwsdlv3xp77fh4aad2s3ip3qkq8dpsobkt3bgtdjktt1iwfd4k500k4x0p5yd5l4p6dnyw3nw6dzt3apvdrfaxtr7skpr94rgo12ygzd13n18l1hd0ym5g09f0z5ew9t56hf7yede3gn0lt7kav77teonbojddv201qtwmbq6ewtjo2ngo2e1qsky8t43i3qt4u9bsugfkx4exuk2ypzrqn7uk035lrj39ovuyho46v47r1s0tge6pcgehn124s46f5j9mn8ug4ga06hqpm9orr79c81wk8wrzgebsld3m71gdhaq8xw29sbuc2vf1ei8lqegmolm444p7wj1kbmei6cmrwyo7u0n5ntbqedpm3iq268fixtw0f4tud59vb6kzu9xrsqrfx7nq5zuh2om2dhf4wi3ebe5hgrts0q4jtmuq72gm3dclru0s0oc9x3hy3c2sr9lz3x4p8mustc0k1fs5kxg7uw3f5zzfbnl11dmmpuxr9ior6vd7ecnodovnihoz61bkmx1uqdqss93t7cw1wgyxgczo73uokfoas5mx3mu5n8vnw3a7uo94k3vc1ut44oot3p7ok4m9sanb4yrz83xu8og81ibmdqhvdv3973lrv0qr4wer0ns7p7nx4c16r9boufk2cp38lldc2stj2p3y1upkfwqq9p36rg5oip8o18twvql89p79gby7sufepol8v6i0w4o2zavq7bnz0tqhoom2m011n0p9tjzvwqsv46ee4cp2pwtz510nfekweuukcwt5afu5m9yrn03k6zzjlmnvj3hqbnjlraqyw5mg4e1av5finy6ou5msca60jo71662xt8c687ujrw2x4caknenu10asb0zyw41c4j2w9tl209fi94lvmkeaf4sw48fas6lmdm1bskgzwlb6ffw0sbsrempgg8v979h0l2br2w1enz8tzliyp9yjt73p9c0c77qu176xcebgvhrheotg4l2cycnuwjxkvf1asch385nagxjaiwokcl5seewjui66v0p7lnpnd8ejbf2ngb6max9jdw6sihujpmjjxoatkow5lgpxdda1270g2nnh9zn3dsachcybjz5phtcon2lovok8d6e79x9te06kams31nu933n2hxmisvxey79dzhju37zcjqasglhq5ghcucvrdozuin1elkw4ntzx4xqs691rl1iypstsbtbdeg8unr8wnjud1cki2adtbf0u1rimrgymi3kivuymrbtk4n2c53yu04vy6m9rmy9s8bee7bu25r645yuqyqzdqvl2ikqxgl91xy1m4k3pud8y42887duxuymjeqx3tfo9of3fr41tm9ce3b9t8c2v00510bhzhdc2eufpqdfo6z44v80axlyazapyfb5zc52azgqa048j195eogxckyw8ecbshhouptt2x0tyv3u6mpgrnlejhnt4nzbhn86xlfo4dled3du4ucq07xf8aj6irue0si2o0qwl1nbl6sm7u8rcuv41vstznvoe3yg9jurtfy3rpieh7nx5r7j8t4k4qel1aw9dw2xkxkaf99m8o8p0qai4mc8wflcxmy3ku24rdffzzjgp1ozu5gibo5hd394kdbfh7s6zobziilyfnoumd9jhh21dczmeu58or55u57n4phi9t9b3evmacn1rnbthtcwbz1avimv7oodabuabt5h5yh3o1wyj26jlv3410ta54npox3i8d8pt8850ko6qjhtxaozfj4eaenm04czzatg8alsxbikebtnwsk2yzerbcyyzudznnebwirrkveemmnkdo9oy2glzomj27f70wzp7608fok46shihjxphy6wi7np79o7bp3c4qg5sazbacb3tj13r29nph4dfvsc7863m2lbpyh7rot19mfmbxqakcz69ap0o0prbou9hn1hsm4dlaxz09zs8yuzla24lr44yduwdzi5873gemh8cvnviru09giyfaibgg0ivwz54msxvyh7wgir09pfke04k21yt8vgax6eez1vtz20ch4dblmxxqa48emm3ujm56geu3sp22jeeq54hda64o59nnpminnhwf6io1oxgswkbuxj5lvu50hxksa95ctmwfsn5l57m9onuxg3gmequwxooz7whfxecrhnya3hhflm76v3arnwdkt3or175a55377p852hmngbxmxa9i2fo3t3rmumyr6qqy4o8aik61z2lt4w144zrwefnpox2l2rr8cjd24dhbkjjpdj6ywl9btkjs0uldubb26ig0luj62qgr6sdfytv1xl42dq92bngbjhsv2rqciqx4kr1vibfhkeedruncs2tlcpaw894lk56vmo7hwfy06iqrx2lfso0hjnhycve68p15o7bbicooz7o2k87am5zfbh25otl54m6okundm794nsz6klk15ojkzhaggz9avtwi2eqoyg527fmwn8cvl2z1dueytqyq3s9diapg5icq0o10zbzvt1s6ti3ksi1v2azjovbeqhqtt47bm4hhwuzvz6jm2a5kjiptl0h6kmhrt35kskq2zaiy3m1qahdr7cn9rlrs4im5m5kzj2zks26lv082jo3xuyfqswkykrjaccv7h3vqb8durfigv6mr72qpx1xfm558u3vcax39ysterr7rk59tlvgcy19vlysidtjqj4l2uzyes261f8szzuslgcjdxst9g48f1mc01111fonr2seykqo341vtabpaf8tupaxvckjzu8nj42b02pt26uvqov2vppqa7hqw6qehtytbkhay3gz2ryvvvdfzze7gxjrozfo3i46vxjm7k5sde6uz5ml0t3g00svz3pojgbe2qzk6c109cz16gyw7qkthjwzyh7nafnhz6uifw0y7zzdly1icdycc09i4isw2rff0a8u9mkzeyn3ywkrm5x8va40vkbl35ex7kis2t09hbp00dukvi0iyzq23sqgcyiz3am54icz2uj7t2bbyjzck7j7xr26oc9e79sfi6b3p8wgfr1rm3q1ft6u3n32kmjfh42gj7mr8wz6j1pa05xqfubwa77nf6xngwt1au6x62mdbjbpnya14648f6u5u4wbg1e0eh9cvu52yc42kv86puow9tfxru1cqk0q1del25c23o94gj9pfpkpnslcjflwtt7awzh29hs59xtv

Aquesta biblioteca té el seu origen en la ment de Jose Luis Borges, un escriptor argentí que va ser dels més influents i innovadors del segle XX. La biblioteca de Babel és el llibre on es defineix i desenvolupa el concepte: un indret probablement infinit on existeixen tots els possibles llibres de 410 pàgines amb totes les combinacions de caràcters imaginables. Està composta per sales hexagonals que contenen el necessari per la supervivència humana, on els llibreters hi desenvolupen la seva vida amb l'esperança de trobar-ne algun que tingui sentit.

Aquesta llibreria és en el fons una mera representació del nostre univers: quelcom infinit, homogeni i isòtrop; amb éssers que intenten analitzar-lo i entendre'l com si amb la nostra curta estància tinguéssim prou temps com per a conèixer tot el que es va aprendre al passat.

Similar analogia es pot fer amb el Bitcoin, on les claus són simplement una cadena de caràcters alfanumèrics que podem generar. Així, es pot obtenir qualsevol clau privada de Bitcoin; quin error més gran de seguretat. O potser no, pensem-ho: com en la biblioteca de Babel, hi pot haver un gran nombre de possibles combinacions, quasi infinit, i sens dubte massa gran com per emmagatzemar en un, o molts, ordinadors.

Estem parlant d'un univers d'adreces comparable a l'univers! De fet, és de l'ordre de 0.0012 x nombre d'àtoms en l'univers visible. El nombre de possibilitats, per ser concrets, és el següent:

$$115792089237316195423570985008687907852837564279074904382605163141518161494400$$

Com que és un nombre extremadament gran, em limitaré a dir que té \( 78 \) dígits, en notació científica seria \(1.158 x10^{77}\) i que he descobert que existeix el Duodecilliard.

Us recomano fer un cop d'ull a la pàgina web que ha filtrat totes les adreces de Bitcoin: https://directory.io/ la biblioteca de Babel del diner (digital).
Quan entreu, intenteu buscar adreces que no estiguin buides i us podreu emportar el premi. Ara, us adverteixo: podríeu acabar com els bibliotecaris del llibre.

Bona caça!


PS: Us deixo un vídeo divertit sobre la biblioteca de Babel


Photo by Alex Block / Unsplash